Jag gillar Neil Hannon. I mångt och mycket är ju verbalt smartare än till och med namnen, Mr Tennant. Fast så är det där lite putslustiga… Inte ens från mitt perspektiv som Horace Engdahlskt troll, kan jag låta mig helt intimiseras med nån som alltför oftast släpper posen (även om den är ironisk i första rummet) och måste poängtera ”skämtet.” Som med på det där ohemult keffa omslaget. Fast det gäller ju Neil Tennant i dumstrut också. Åtminstone när det går hand i hand med oxfordstreet.