[...] det räckte med en första blick på låtlistan för att låten skulle börja växa i mitt hjärta. Mina åsikter om den har skiftat rejält, de har skruvats upp till max. Låten är fullkomligt sprudlande, en [...]