Ända fram till sista meningen av recensionen får man intrycket av att recensenten inte gillar skivan speciellt mycket. Konstigt upplägg.