Ytterligare en skiva på Captured Tracks (”Dog Poison”).