"David Lindhs före detta band i två recensioner."

Fel information, eftersom att ni endast har recenserat en Yvonne-skiva, och inte två alltså.