”följda av en PJ Harvey som jag hoppas tagit sig ur sin eländiga pianoklinkarfas”

Hear, hear! John Parrish, I blame thee!