När det sjungs är det ju faktiskt väldigt bra, när det pratas blir det bara jobbigt. Synd.