HIM -ett finks glam-rock-pop band som håller på att bli stora i Europa

jävligt bra faktiskt, de sålde ut i både stockholm och malmö