Jag hade ocksà stora förväntningar pà den här men jag tyckte plattan var rätt tràkig, inte alls sà varm och Outkast-aktig som man hade hoppats.