ajajajaj, 45 sekunder av infernaliskt bpm-speedande Paperchase och arbetsdagen var plötsligt över