Ett album utan toppar får 7 av 10??? Inflation!!!

Spottilänken funkar inte heller som väntat!!

Plattan finns dock på YOUTUBE!!!