”Skivan är producerad av Per Stålberg från Division of Laura Lee.”
Va??!! Är det gamle Tand-Per från Vänersborg som har varit ute och gått?