Word. Jag har aldrig förstått de där människorna som tjoar på Eldkvarnskonserter. Det är ungefär som att tjoa för Aktuellt Special på TV eller Polisskolan 3 på bio.