Med det namnet kan man inte tänka annat än stoner. Kyuss är säkerligen deras husgudar.