Riktig pisse låt!!!

Scheiztakten är ej värdig att ha RZA:s elle GZA’s skor!!