Fantastiskt bra. I ♥ DAMN! Bäst, bäst bäst!

(Svante har samma skjorta på sig som på Lundspelningen vi var på, haha.)