Your Favorite Music är allt man behöver med clem snide.