[...] är det också tio år sedan Barry White lämnade oss, 58 år gammal. Tio år sedan jag skrev den text som jag lika gärna hade kunnat skriva idag. Om [...]