dagensskiva.com

48 timmar

Intervju

Tre frågor till Vyn

Det var längesen Magnus Josefsson och Julia Heberling började göra musik tillsammans, som det inte blev någonting av just då. Men sen hittade de tillbaka till varandra och de gamla låtarna fanns kvar tillsammans med nya idéer och infall. I december släpps Riksettan som iscensätter vägen och landskapet mellan Skåne och Stockholm, där bandmedlemmarna i Vyn bor i varsin ände.

Julia Heberling berättar om Riksettan. Albumet, som är instrumentalt, har enligt bandmedlemmarna stor inspiration från det svenska landskapet och de pratar om bilder av landskap och stad. Jag frågar hur de tänker kring bilderna de vill förmedla till lyssnarna och om de bilderna över huvud taget är viktiga.

Mycket riktigt har Riksettan inte något tydligt budskap till lyssnaren. Genom att välja att göra instrumentalmusik bjuder vi in lyssnaren till att vara mer delaktig i musikupplevelsen, eftersom ”budskapet” för varje lyssnare automatiskt blir ett väldigt personligt sådant, där lyssnaren är tvungen att själv fylla i med egna bilder och associationer. Musiken vi gör är en grund som varje lyssnare sen uppmanas att bygga vidare på, för att låta varje låt betyda något för just den lyssnaren. Det har hela tiden funnits en tanke om att musiken skulle kunna användas som ett soundtrack till en film, och på samma sätt kan musiken sägas ha potential att utgöra ett soundtrack till delar av varje lyssnares liv och vardag. Det spännande med instrumentalmusik är hur tolkningen och innebörden av musiken vidgas när det saknas text. Detta har även vi i Vyn upptäckt under resans gång, då vi diskuterat vilka bilder vi får av låtarna och då märkt att de kan skilja sig mycket åt.

Hur förhöll ni er till era gamla låtar? Hur mycket finns kvar av ursprungsversionerna?

Av låtarna på Riksettan är knappt hälften sådana som skapades och
spelades in 2006. När vi bestämde oss för att göra ny musik efter vårt
uppehåll kändes det som en självklarhet att de gamla låtarna skulle
finnas kvar i projektet, mycket för att vi var nöjda med dem och
tyckte att de ringade in det sound vi eftersträvade. Vi diskuterade om
det skulle kunna bli en tydlig skillnad mellan de gamla och de nya
låtarna, men nu när allt material står klart tycker vi att låtarna
utgör en sammanhängande helhet. Sen är det klart att man alltid
utvecklas i sitt musikskapande, och det finns element i de gamla
låtarna som vi tänker att vi kanske hade gjort annorlunda om vi
skrivit och spelat in dem idag. Men vi har valt att inte gå in och
börja göra om dem, utan behållit dem som de är. Musiken på skivan har
skapats vid olika tillfällen under en relativt lång tidsperiod och det
är inget som gör något om det hörs.

Vad gör ni i Vyn i vinter och vår?

I vinter planerar Vyn en eller flera releasespelningar i samband med
skivsläpp i december. Det är inte otroligt att vi börjar spela in nytt
material framåt våren.

Maria Gustafsson

Publicerad: 2011-11-10 20:26 / Uppdaterad: 2011-11-10 20:26

Kategori: Intervju, Tre frågor

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Inloggning

Registrera dig