Instämmer. Fantastiskt. Eld och plågor är finaste biten.