Hej, ni skriver för mycket. Det är ett heltidsjobb att konsumera all text ni producerar. Ambitiöst och härligt, men för mycket.