dagensskiva.com

48 timmar

Etikett

Virgin Steele

2004-07-14

EU Power Metal
Kristofer Ahlström
Artikel
2004-07-14 09:11
28

Viktiga band: Hammerfall, Virgin Steele, Stratovarius Den europeiska kraftmetallen är en avart till Ölstugemetallen. Medan den fortfarande lutar sig åt hockeykörsrefränger och texter byggda kring orden ”fire”, ”steel” och ”metal” så är den inte lika glättig och sångaren har ofta båda sina testiklar i behåll. Finska Stratovarius är undantaget som bekräftar regeln – dom är […][...]