”Parodiska” är ett roligt ord…

.. väl rutet annars.