Kamrat Ice Age påstod sig ha vunnit några vax. Kommentar?