Man kanske borde orkat vara upp så sent att man kunde se honom på WoW?