dagensskiva.com

48 timmar

Arkivet

5 maj 2012

2006-08-02

Muse: Black Holes and Revelations
Black Holes and Revelations (CD) Muse
Fredrik Welander
Recension
2006-08-02
36

De är framme nu. Tror jag. För inte kan väl Muse bli större än så här? Eller rättare sagt, inte kan väl deras musik blir mer yvig, pompös och storslagen? Det som började som brittisk pop med Radiohead-komplex har via tungt musik-för-musiker-harvande och symfoniska klanger landat i ett kompakt sjok av tjocka melodiska ljudkulisser som […][...]